Bewustzijnsmodel

Deze post is ook beschikbaar in: Engels

 

Bewustzijnsmodel

De Zwerm Groep hanteert het bewustzijnsmodel. Een eenvoudig model om uit te leggen hoe wij kijken naar een mens in relatie tot persoonlijke ontwikkeling.

Het model gebruiken wij sinds 2004 in al onze coaching en trainingsactiviteiten.

Kern

Iedereen die wordt geboren heeft een kern die vast is en onveranderlijk. DNA, hersenstructuren, chemie, en mogelijk nog veel meer waar we nu nog geen weet van hebben. De kern bepaalt ons lichaam met alle fysieke en spirituele mogelijkheden die het bezit. Het is dat waarmee wij op aarde verschijnen.

Denkstijlen & Talenten

Als wij op de aarde rondkruipen, en later lopen, doen wij als kind ervaringen op en gaan wij de wereld om ons heen op een bepaalde manier waarderen. Deze waarderingen maken dat we als kind reeds keuzes maken in wat we leuk vinden en wat niet. De een wil alleen maar buitenspelen, de ander speelt liever binnen met poppen of maakt theater en een derde is niet bij de lego weg te slaan. Hierdoor ontwikkelen we talenten.

Lees het artikel over talenten afgeleid van de denkstijlen van Hartman.

Drijfveren

Drijfveren komen voort uit houdingen die iemand aanneemt ten opzichte van de wereld. Deze houdingen ontstaan door afkomst, opvoeding, opleiding en kennis. Je hebt bijvoorbeeld een zeer dominante ouder gehad die alles voor je bepaalde als kind en dat werd niet door je gewaardeerd. Dat kan resulteren in een houding, een overtuiging, dat je geen bepalende figuur in je omgeving ducht die jou vertelt wat je moet doen, die de controle over je heeft. Waardoor jij zorgt dat je nu altijd zelf de controle over de situaties bezit. Zo kan een ervaring uit het verleden zorgen dat je gedreven bent om leiding te nemen, om macht uit te oefenen.

Drijfveren zeggen ons waarvoor iemand in actie komt, wat hem in beweging zet, waarvoor iemand zijn talenten inzet. Zo kan je je bijvoorbeeld inzetten om anderen te helpen, een mooiere wereld te creëren of om controle en macht te hebben.

Lees het artikel over de drijfveren van Eduard Spranger.

Gedragsstijlen

Gedragsstijlen zijn als het puntje van een ijsberg. Je ziet iemands gedragsstijl, maar wat zich onder water bevindt is verborgen en voorzichtigheid is gewenst. Iemand kan aan de buitenkant heel ondersteunend zijn in interactie met zijn omgeving, maar dat wil niet zeggen dat hij gedreven is om iemand te helpen, of dat iemand klantgericht denkt.  Daar kunnen andere drijfveren of talenten aan ten grondslag liggen.

Gedragsstijlen geven uw manier van doen weer. Ze bepalen voor een groot gedeelte hoe iemand samenwerkt en communiceert met zijn omgeving.

Daarbij kan de gedragsstijl van iemand verschillen per situatie. In de basis kan de stijl anders zijn dan bijvoorbeeld in stressvolle situaties of een situatie waar iemand wordt geforceerd (door zichzelf of door zijn omgeving). Hier praten wij dan over een responsstijl.

Lees het artikel over de gedragsstijlen van Marston.

Acties en competenties

De acties die iemand uitvoert of de competenties die iemand laat zien, zitten aan de onderkant van het model. Het gaat hier over het uitvoeren van een handeling. Iemand kan bijvoorbeeld leiding geven en hierin competent zijn. Leiding geven is dan een actie die, succesvol, wordt uitgevoerd.

Wat wij met het model in kaart brengen is welke talenten, drijfveren en gedragsstijlen iemand inzet, tot zijn beschikking heeft, om een actie uit te voeren of een competentie te laten zien.

Persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkelen zien wij als het ontdekken wat je aan mogelijkheden hebt, en hoe je deze het beste kunt inzetten. Door talenten, drijfveren en gedragsstijlen in kaart te brengen krijgen wij als het ware een röntgenfoto van deze ‘soft skills’. Hiervan bewustworden, er op gaan vertrouwen en er gebruik van maken is voor ons ont-wikkeling. Het is als het ware jezelf ontdekken en worden.

Door regelmatig hierover te reflecteren en te spreken ontstaat er een opwaartse spiraal van zelfkennis, vermengd met ervaringen en ‘hard skills’ die ervoor zorgen dat iemand steeds succesvoller zal worden in het bewust en met succes inzetten van zijn eigen kracht en het omzeilen van zijn eigen valkuilen.

Jezelf zijn

Wij zullen moeten kiezen
de waarheid of de schijn
je kunt jezelf verliezen
door nooit jezelf te zijn.

Een gedichtje van Toon Hermans uit 24 Rozen.

Vind je dit een leuk artikel? Deel het:

Over Peter Roemeling

Coach - trainer | TriMetrix - Coachi expert | Partner at De Zwerm Groep. “Vrijheid betekent voor mij weten wie je bent, weten wat je wilt, en het dan ook daadwerkelijk doen in balans met de wereld om je heen”.   Vrijheid en vrij zijn of vrije ruimte ervaren draait om: bewust zijn en bewust worden van je Zelf en je omgeving,  Mijn passie is een individu, een team of organisatie te helpen bij zijn of haar ontwikkeling. Om vervolgens 'out of the box', systematisch, resultaat- en doelgericht aan deze ontwikkeling te werken. Hetzij door te coachen, hetzij als verantwoordelijke projectleider. Sinds 1996 breng ik dit in de praktijk, en sinds 2003 als partner van De Zwerm Groep. DISC gedragsstijlen van Marston, Drijfveren van Spranger en Denkstijlen van Hartman zorgen voor mijn theoretische basis. Mijn Zwermpartners en netwerk ondersteunen mij daarbij qua: deskundigheid, professionaliteit, continuïteit, creativiteit en resultaatgerichtheid.

, , , , ,

Trackbacks / Pingbacks

  1. Zwermologie – Intensieve coaching hielp Klik door interne crisis - 16 december 2013

    […] van Trimetrix-profielen voor Ponte en Van Starrenburg. Daarmee kon snel inzicht worden gekregen in gedragsstijlen, drijfveren, denkstijlen en talenten. De Methode Golden Box kregen zij aangereikt tijdens intensieve persoonlijke sessies waarbij ook […]

  2. Zwermologie – Bewustzijnsmodel 2.0 - 12 mei 2014

    […] Zwerm Groep hanteert het bewustzijnsmodel sinds 2004 in coachings- en trainingsactiviteiten. Een eenvoudig model om uit te leggen hoe wij […]

  3. De Zwerm Groep – Gemeentes zetten in op talentontwikkeling - 5 januari 2015

    […] De gemeente Assen zit in een veranderingstraject. De turbulente buitenwereld vraagt om snelle, flexibele en klantgerichte dienstverlening. Functies veranderen en verdwijnen, nieuwe functies ontstaan. Functiegaranties worden niet gegeven maar medewerkers worden wel intensief begeleid met loopbaangesprekken en beroepentests, ze gaan met hun eigen portfolio aan de slag en krijgen een profiel van hun gedrag en drijfveren. Zo’n profiel is volgens sommigen de sleutel tot succes: “Iedereen presteert beter met kennis van zijn en andermans gedrag, drijfveren en talenten.” […]

Geef een reactie